PRZYKŁAD KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

100 000 PLN
KREDYT HIPOTECZNY 100 000 na okres 5 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 870 zł
LICZBA RAT 60
OPROCENTOWANIE

MARŻA

WIBOR

3,82%

2,09%

1,73%

Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy bazowej kredytu mieszkaniowego (SBKM) i stałej marży banku. SBKM wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań stawki WIBOR 3M, publikowanych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy, dla którego jest ustalana.

Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.

Oprocentowanie (marża) zależy od kwoty kredytu.

OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4,74%
PROWIZJA 1 990 zł
POLISA NA ŻYCIE 25 zł Koszt polisy na życie to 0,3% kwoty kredytu

Ubezpieczenie można wykupić indywidualnie na rynku lub za pośrednictwem banku.

DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Jego koszt uzależniony jest od okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej i wynosi:

– 0,10% kwoty kredytu – za 1 rok

– 0,27% kwoty kredytu – za 2 lata

– 0,43% kwoty kredytu – za 5 lat

SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 10 212 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 83,33 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona jest o 1 punkt procentowy

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (np. 80%).

Opłata za podwyższone ryzyko banku to 0,06% od części kwoty kredytu podlegającej dodatkowemu zabezpieczeniu za każdy miesiąc ochrony płatne z góry za cały okres ubezpieczenia. Maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 180 miesięcy.

CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 112 202 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Kredyty do 300000,00 PLN: koszt kontroli nieruchomości – 137,00 PLN (kredyt hipoteczny) i 168,00 PLN (kredyt budowlano–hipoteczny)

Kredyty powyżej 300000,00 PLN: koszt operatu 479,00 PLN (lokal mieszkalny) i 832,00 PLN (dom jednorodzinny).

Opłaty za inspekcję budowlaną: klient ponosi jednorazowy koszt kontroli nieruchomości w wysokości 168,00 PLN. Bank nie obciąża klienta dodatkowymi kosztami przy wypłacie kolejnych transz

OPROCENTOWANIE:
3,82%

RATA:
1 870 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
112 201,67 zł

KREDYT HIPOTECZNY 100 000 na okres 10 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 009 zł
LICZBA RAT 120
OPROCENTOWANIE

MARŻA

WIBOR

3,93%

2,20%

1,73%

Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR 3M i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.

Podane oprocentowanie oferowane jest aktywnym klientom banku pod warunkiem że:

– są posiadaczami konta osobistego w Banku, na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto

– są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku (wykonują za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł miesięcznie)

OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4%
PROWIZJA 0 zł Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Klient może przedstawić polisę z rynku.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Koszt ubezpieczenia – 0,0075% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, płatne miesięcznie lub przedstawić polisę z rynku.
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 21 095 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Kredytobiorca do czasu ustanowienia zabezpieczenia ponosi koszty związane z prowizją za podwyższone ryzyko. Opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w ósmym dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opłata pobierana jest za miesiąc, w którym bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz banku.
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 121 095 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Opłata za opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu wynosi:

– 480 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego/działki

– 800 zł – w przypadku budynku mieszkalnego (domu wolnostojącego/segmentu w zabudowie szeregowej/domu bliźniaczego/domu letniskowego całorocznego).

OPROCENTOWANIE:
3,93%

RATA:
1 009 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
121 095,35 zł

KREDYT HIPOTECZNY 100 000 na okres 15 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 728,22 zł
LICZBA RAT 180
OPROCENTOWANIE

MARŻA

WIBOR

3,77%

2,04%

1,73%

Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (dla kredytów w złotych jest nią WIBOR) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 3,84%
PROWIZJA 0 zł Klienci korzystający z Pakietu Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego nie płacą prowizji za udzielenie kredytu
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Koszt ubezpieczenia na życie:

– pierwsza składka płatna za dwa lata z góry (1,8% kwoty kredytu),

– kolejne składki płatne miesięczne (0,042% kwoty kredytu)

lub:

– pierwsza składka płatna za dwa lata z góry (1,8% lub 2,1% kwoty kredytu)

– kolejne składki płatne miesięczne (0,042% lub 0,045% kwoty kredytu)

DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku – jego koszt to 0,14% rocznie. Składka liczona jest miesięcznie od salda zadłużenia. Klient może dostarczyć polisę dowolnego TU
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 31 079 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki oprocentowanie jest podwyższone o 1,2% w skali roku. Ubezpieczenie pomostowe płatne jest miesięcznie w racie kredytu
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł Kredyty mieszkaniowe mogą być udzielane do 90% LTV w przypadku zastąpienia części wkładu własnego zabezpieczeniem w postaci aktywów płynnych lub odpowiednim ubezpieczeniem tej kwoty (ubezpieczenie po stronie banku, co oznacza, że Klient nie płaci za nie; ze względu na zwiększone ryzyko marża Klienta jest podwyższana o 0,2% do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu LTV uzależnionego m.in. od typu nieruchomości i waluty kredytu)

Standardowo minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów inwestycji

CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 131 079 zł

OPROCENTOWANIE:
3,77%

RATA:
728,22 zł 

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
131 078,71 zł

Jaką kwotą kredytu jesteś ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie wyjątkową ofertę z wygodnymi ratami dopasowanymi do Twoich potrzeb

Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami do porównywania ofert banków i innych instytucji finansowych

Szybko i skutecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces kredytowy, dbając jednocześnie o Twoją wygodę i bezpieczeństwo

Nasza Siedziba

ADRES

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
KRS: 0000479504
NIP: 5252566784

Zadzwoń do nas

TELEFON

+48 666 605 671

Napisz do Nas

EMAIL

biuro@alvor.pl

Copyright © 2017 Alvor Sp. z o.o. | Design by verixsystem 

Pin It on Pinterest

Share This