PRZYKŁAD KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

120 000 PLN
KREDYT HIPOTECZNY 120 000 na okres 6 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 889 zł
LICZBA RAT 72
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
3,03%
1,30%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Wysokość marży jest negocjowana indywidualnie w zależności od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego oraz cross-sellu
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4,33%
PROWIZJA 4 200 zł Prowizja za udzielenie kredytu jest negocjowana indywidualnie  i wynosi od 0% do 3,5% kwoty kredytu
W przypadku skorzystania z 4-letniego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Polisa na życie jest dobrowolna. Koszt ubezpieczenia to 0,02773% od salda zadłużenia miesięcznie (za pierwszy rok opłata jest płatna z góry i wynosi 0,33276%)
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Koszt ubezpieczenia to 0,08% wartości nieruchomości.
Dodatkowym – dobrowolnym – ubezpieczeniem jest utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego. Koszt ubezpieczenia to 3,25% (ubezpieczenie na 4 lata)
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 11 788 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża kredytu podwyższana jest o 0,9 pp.
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (np. 80%).
Do czasu spłaty przez kredytobiorcę kredytowanego wkładu Bank podwyższa marżę o 0,25 pp.
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 135 988 zł Wcześniejsza całkowita spłata kredytu – 2% nie mniej niż 200 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Czynności związane z dokonaniem przez Bank oceny wartości nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego – od każdej nieruchomości:
a/ w przypadku wniosku o udzielenie pożyczki w kwocie pon. 80 000 zł – wszystkie typy nieruchomości – 300 zł
b/ pow 80 000 zł – lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe, garaże wolnostojące – 400 zł
– domy jednorodzinne – 700 zł
– pozostałe nieruchomości – opłata ustalana indywidualnie

OPROCENTOWANIE:
3,03%

RATA:
1 889 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
135 987,98 zł

KREDYT HIPOTECZNY 120 000 na okres 12 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 047 zł
LICZBA RAT 144
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
3,93%
2,20%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR 3M i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Podane oprocentowanie oferowane jest aktywnym klientom banku pod warunkiem że:
– są posiadaczami konta osobistego w Banku, na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto
– są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku (wykonują za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł miesięcznie)
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4%
PROWIZJA 0 zł Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Klient może przedstawić polisę z rynku.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Koszt ubezpieczenia – 0,0075% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, płatne miesięcznie lub przedstawić polisę z rynku.
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 30 705 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Kredytobiorca do czasu ustanowienia zabezpieczenia ponosi koszty związane z prowizją za podwyższone ryzyko. Opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w ósmym dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opłata pobierana jest za miesiąc, w którym bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz banku.
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 150 705 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Opłata za opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu wynosi:
– 480 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego/działki
– 800 zł – w przypadku budynku mieszkalnego (domu wolnostojącego/segmentu w zabudowie szeregowej/domu bliźniaczego/domu letniskowego całorocznego).

OPROCENTOWANIE:
3,93%

RATA:
1 047 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
150 704,66 zł

KREDYT HIPOTECZNY 120 000 na okres 15 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 933,07 zł
LICZBA RAT 180
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
4,23%
2,50%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4,87%
PROWIZJA 4 200 zł Prowizja za udzielenie kredytu negocjowana jest indywidualnie i wynosi do 3,5% kwoty kredytu
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Ubezpieczenie jest dobrowolne. Kredytobiorca może skorzystać z pakietu ubezpieczeń (na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy). Koszt ubezpieczenia to:
– 3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
– 0,0755% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Kredytobiorca może skorzystać z ubezpieczenia dostępnego na rynku lub z oferty PTUW (ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie „Assistance”). Koszt ubezpieczenia z oferty PTUW wynosi:
– 0,08% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy
– lub 0,22% sumy ubezpieczenia za okres 36 miesięcy
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 43 753 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższona o 1,2 punktu procentowego
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 167 953 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Klient samodzielnie dostarcza wycenę

OPROCENTOWANIE:
4,23%

RATA:
933,07 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
167 953,16 zł

Jaką kwotą kredytu jesteś ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie wyjątkową ofertę z wygodnymi ratami dopasowanymi do Twoich potrzeb

Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami do porównywania ofert banków i innych instytucji finansowych

Szybko i skutecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces kredytowy, dbając jednocześnie o Twoją wygodę i bezpieczeństwo

Nasza Siedziba

ADRES

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
KRS: 0000479504
NIP: 5252566784

Zadzwoń do nas

TELEFON

+48 666 605 671

Napisz do Nas

EMAIL

biuro@alvor.pl

Copyright © 2017 Alvor Sp. z o.o. | Design by verixsystem 

Pin It on Pinterest

Share This