PRZYKŁAD KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

200 000 PLN
KREDYT HIPOTECZNY 200 000 na okres 10 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 2 048 zł
LICZBA RAT 120
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
3,82%
2,09%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy bazowej kredytu mieszkaniowego (SBKM) i stałej marży banku. SBKM wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań stawki WIBOR 3M, publikowanych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy, dla którego jest ustalana.
Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie (marża) zależy od kwoty kredytu.
Podane oprocentowanie (marża) jest oferowane klientom, którzy posiadają / zawierają umowę o rachunek w banku z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu dochodów wraz z kartą debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez bank
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4,33%
PROWIZJA 3 980 zł
POLISA NA ŻYCIE 50 zł Koszt polisy na życie to 0,3% kwoty kredytu
Ubezpieczenie można wykupić indywidualnie na rynku lub za pośrednictwem banku.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Jego koszt uzależniony jest od okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej i wynosi:
– 0,10% kwoty kredytu – za 1 rok
– 0,27% kwoty kredytu – za 2 lata
– 0,43% kwoty kredytu – za 5 lat
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 41 755 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 166,67 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona jest o 1 punkt procentowy
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (np. 80%).
Opłata za podwyższone ryzyko banku to 0,06% od części kwoty kredytu podlegającej dodatkowemu zabezpieczeniu za każdy miesiąc ochrony płatne z góry za cały okres ubezpieczenia. Maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 180 miesięcy.
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 245 735 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Kredyty do 300000,00 PLN: koszt kontroli nieruchomości – 137,00 PLN (kredyt hipoteczny) i 168,00 PLN (kredyt budowlano–hipoteczny)
Kredyty powyżej 300000,00 PLN: koszt operatu 479,00 PLN (lokal mieszkalny) i 832,00 PLN (dom jednorodzinny).
Opłaty za inspekcję budowlaną: klient ponosi jednorazowy koszt kontroli nieruchomości w wysokości 168,00 PLN. Bank nie obciąża klienta dodatkowymi kosztami przy wypłacie kolejnych transz

OPROCENTOWANIE:
3,82%

RATA:
2 048 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
245 735,22 zł

KREDYT HIPOTECZNY 200 000 na okres 15 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 482 zł
LICZBA RAT 180
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
4,03%
2,30%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (dla kredytów w PLN jest nią WIBOR) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Minimalna marża bazowa wynosi 2,59%, a minimalna marża bazowa po obniżkach za produkty dodatkowe – 1,99%. Marża jest wyznaczana indywidualnie dla każdego Klienta (wg LTV, kwoty kredytu, dochodów, celu kredytowania).
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4,11%
PROWIZJA 0 zł
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Wymagane przez pierwszych 10 lat okresu kredytowania.
Ubezpieczenie oferowane przez Bank już od 0,3% za rok od kwoty aktualnego zadłużenia (istnieje możliwość skredytowania składki). Wykupienie ubezpieczenia z TU, którego Bank jest Agentem i utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres minimum pierwszych 10 lat kredytowania daje możliwość dodatkowego obniżenia marży o 0,1 p.p.
Bank akceptuje także ubezpieczenia oferowane przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Ubezpieczenie nieruchomości jest wymagane. Klient nie ma obowiązku korzystania z oferty ubezpieczenia banku. Może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez bank, lub z oferty dowolnego ubezpieczyciela i przelać cesję z polisy na bank
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 66 829 zł
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu dostarczenia przez Klienta prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku, bank podwyższa marżę o 1,20 punktu procentowego
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 266 829 zł

OPROCENTOWANIE:
4,03%

RATA:
1 482 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
266 829,19 zł

KREDYT HIPOTECZNY 200 000 na okres 15 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 190 zł
LICZBA RAT 240
OPROCENTOWANIE

MARŻA

WIBOR

3,58%

1,85%

1,73%

Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (dla kredytów złotowych jest nią WIBOR) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.

Oprocentowanie kredytu (marża) zależy m.in. od wysokości dochodów wnioskodawcy i posiadanego przez niego wkładu własnego

OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 3,86%
PROWIZJA 3 700 zł Prowizja za udzielenie kredytu jest negocjowana w przedziale od 0% do 4% kwoty kredytu
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Składka z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie to 0,0417% bieżącego zadłużenia. Płacona jest miesięcznie
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Ubezpieczenie spłaty rat kredytu – w pakiecie standardowo 1,4% kwoty kredytu za 2 lata i 4% salda zadłużenia miesięcznie od 2 roku
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 81 845 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona o 1,5 punktu procentowego

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 285 545 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Opłata za wycenę nieruchomości jest uzależniona od rodzaju nieruchomości i wynosi:

– 300,00 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego, działki budowlanej

– 500,00 zł – w przypadku domu jednorodzinnego

– 800,00 zł – w przypadku nieruchomości nietypowej

OPROCENTOWANIE:
3,58%

RATA:
1 190 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
285 544,55 zł

Jaką kwotą kredytu jesteś ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie wyjątkową ofertę z wygodnymi ratami dopasowanymi do Twoich potrzeb

Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami do porównywania ofert banków i innych instytucji finansowych

Szybko i skutecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces kredytowy, dbając jednocześnie o Twoją wygodę i bezpieczeństwo

Nasza Siedziba

ADRES

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
KRS: 0000479504
NIP: 5252566784

Zadzwoń do nas

TELEFON

+48 666 605 671

Napisz do Nas

EMAIL

biuro@alvor.pl

Copyright © 2017 Alvor Sp. z o.o. | Design by verixsystem 

Pin It on Pinterest

Share This