PRZYKŁAD KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

230 000 PLN
KREDYT HIPOTECZNY 230 000 na okres 10 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 2 321 zł
LICZBA RAT 120
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
3,93%
2,20%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR 3M i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Podane oprocentowanie oferowane jest aktywnym klientom banku pod warunkiem że:
– są posiadaczami konta osobistego w Banku , na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto
– są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku (wykonują za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł miesięcznie)
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4%
PROWIZJA 0 zł Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Klient może przedstawić polisę z rynku.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Koszt ubezpieczenia – 0,0075% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, płatne miesięcznie lub przedstawić polisę z rynku.
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 48 519 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Kredytobiorca do czasu ustanowienia zabezpieczenia ponosi koszty związane z prowizją za podwyższone ryzyko. Opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w ósmym dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opłata pobierana jest za miesiąc, w którym bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz banku.
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 278 519 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Opłata za opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu wynosi:
– 480 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego/działki
– 800 zł – w przypadku budynku mieszkalnego (domu wolnostojącego/segmentu w zabudowie szeregowej/domu bliźniaczego/domu letniskowego całorocznego).

OPROCENTOWANIE:
3,93%

RATA:
2 321 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
278 519,30 zł

KREDYT HIPOTECZNY 230 000 na okres 15 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 684 zł
LICZBA RAT 180
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
3,58%
1,85%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (dla kredytów złotowych jest nią WIBOR) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie kredytu (marża) zależy m.in. od wysokości dochodów wnioskodawcy i posiadanego przez niego wkładu własnego
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 3,92%
PROWIZJA 4 255 zł Prowizja za udzielenie kredytu jest negocjowana w przedziale od 0% do 4% kwoty kredytu
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Składka z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie to 0,0417% bieżącego zadłużenia. Płacona jest miesięcznie
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Ubezpieczenie spłaty rat kredytu PBS – w pakiecie standardowo 1,4% kwoty kredytu za 2 lata i 4% salda zadłużenia miesięcznie od 2 roku
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 68 841 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona o 1,5 punktu procentowego
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 303 096 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Opłata za wycenę nieruchomości jest uzależniona od rodzaju nieruchomości i wynosi:
– 300,00 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego, działki budowlanej
– 500,00 zł – w przypadku domu jednorodzinnego
– 800,00 zł – w przypadku nieruchomości nietypowej

OPROCENTOWANIE:
3,58%

RATA:
1 684 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
303 095,92 zł

KREDYT HIPOTECZNY 230 000 na okres 20 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 366 zł
LICZBA RAT 240
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
3,77%
2,04%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (dla kredytów w złotych jest nią WIBOR) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 3,84%
PROWIZJA 0 zł Klienci korzystający z promocyjnego Pakietu nie płacą prowizji za udzielenie kredytu
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Koszt ubezpieczenia na życie w:
– pierwsza składka płatna za dwa lata z góry (1,8% kwoty kredytu),
– kolejne składki płatne miesięczne (0,042% kwoty kredytu)
lub: – pierwsza składka płatna za dwa lata z góry (1,8% lub 2,1% kwoty kredytu)
– kolejne składki płatne miesięczne (0,042% lub 0,045% kwoty kredytu)
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku – jego koszt to 0,14% rocznie. Składka liczona jest miesięcznie od salda zadłużenia. Klient może dostarczyć polisę dowolnego TU
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 97 849 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki oprocentowanie jest podwyższone o 1,2% w skali roku. Ubezpieczenie pomostowe płatne jest miesięcznie w racie kredytu
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł Kredyty mieszkaniowe mogą być udzielane do 90% LTV w przypadku zastąpienia części wkładu własnego zabezpieczeniem w postaci aktywów płynnych lub odpowiednim ubezpieczeniem tej kwoty (ubezpieczenie po stronie banku, co oznacza, że Klient nie płaci za nie; ze względu na zwiększone ryzyko marża Klienta jest podwyższana o 0,2% do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu LTV uzależnionego m.in. od typu nieruchomości i waluty kredytu)
Standardowo minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów inwestycji
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 327 849 zł

OPROCENTOWANIE:
3,77%

RATA:
1 366 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
327 849,18 zł

Jaką kwotą kredytu jesteś ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie wyjątkową ofertę z wygodnymi ratami dopasowanymi do Twoich potrzeb

Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami do porównywania ofert banków i innych instytucji finansowych

Szybko i skutecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces kredytowy, dbając jednocześnie o Twoją wygodę i bezpieczeństwo

Nasza Siedziba

ADRES

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
KRS: 0000479504
NIP: 5252566784

Zadzwoń do nas

TELEFON

+48 666 605 671

Napisz do Nas

EMAIL

biuro@alvor.pl

Copyright © 2017 Alvor Sp. z o.o. | Design by verixsystem 

Pin It on Pinterest

Share This