PRZYKŁAD KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

250 000 PLN
KREDYT HIPOTECZNY 250 000 na okres 10 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 2 560 zł
LICZBA RAT 120
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
3,82%
2,09%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy bazowej kredytu mieszkaniowego (SBKM) i stałej marży banku. SBKM wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań stawki WIBOR 3M, publikowanych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy, dla którego jest ustalana.
Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie (marża) zależy od kwoty kredytu.
Podane oprocentowanie (marża) jest oferowane klientom, którzy posiadają / zawierają umowę o rachunek w banku z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu dochodów wraz z kartą debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez bank
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4,33%
PROWIZJA 4 975 zł
POLISA NA ŻYCIE 62,50 zł Koszt polisy na życie to 0,3% kwoty kredytu
Ubezpieczenie można wykupić indywidualnie na rynku lub za pośrednictwem banku.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Jego koszt uzależniony jest od okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej i wynosi:
– 0,10% kwoty kredytu – za 1 rok
– 0,27% kwoty kredytu – za 2 lata
– 0,43% kwoty kredytu – za 5 lat
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 52 194 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 208,33 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona jest o 1 punkt procentowy
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (np. 80%).
Opłata za podwyższone ryzyko banku to 0,06% od części kwoty kredytu podlegającej dodatkowemu zabezpieczeniu za każdy miesiąc ochrony płatne z góry za cały okres ubezpieczenia. Maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 180 miesięcy.
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 307 169 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Kredyty do 300000,00 PLN: koszt kontroli nieruchomości – 137,00 PLN (kredyt hipoteczny) i 168,00 PLN (kredyt budowlano–hipoteczny)
Kredyty powyżej 300000,00 PLN: koszt operatu 479,00 PLN (lokal mieszkalny) i 832,00 PLN (dom jednorodzinny).
Opłaty za inspekcję budowlaną: klient ponosi jednorazowy koszt kontroli nieruchomości w wysokości 168,00 PLN. Bank nie obciąża klienta dodatkowymi kosztami przy wypłacie kolejnych transz

OPROCENTOWANIE:
3,82%

RATA:
2 560 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
307 169,02 zł

KREDYT HIPOTECZNY 250 000 na okres 15 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 840 zł
LICZBA RAT 180
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
3,93%
2,20%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR 3M i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Podane oprocentowanie oferowane jest aktywnym klientom banku pod warunkiem że:
– są posiadaczami konta osobistego w Banku , na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto
– są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku (wykonują za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł miesięcznie)
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4%
PROWIZJA 0 zł Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Klient może przedstawić polisę z rynku.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Koszt ubezpieczenia – 0,0075% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, płatne miesięcznie lub przedstawić polisę z rynku.
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 81 283 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Kredytobiorca do czasu ustanowienia zabezpieczenia ponosi koszty związane z prowizją za podwyższone ryzyko. Opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w ósmym dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opłata pobierana jest za miesiąc, w którym bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz banku.
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 331 283 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Opłata za opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu wynosi:
– 480 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego/działki
– 800 zł – w przypadku budynku mieszkalnego (domu wolnostojącego/segmentu w zabudowie szeregowej/domu bliźniaczego/domu letniskowego całorocznego).

OPROCENTOWANIE:
3,93%

RATA:
1 840 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
331 283,23 zł

KREDYT HIPOTECZNY 250 000 na okres 20 lat - sprawdź szczegóły
MIESIĘCZNY KOSZT KREDYTU
RATA KREDYTU 1 600 zł
LICZBA RAT 240
OPROCENTOWANIE
MARŻA
WIBOR
4,23%
2,50%
1,73%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej
OPROCENTOWANIE RZECZYWISTE 4,75%
PROWIZJA 8 750 zł Prowizja za udzielenie kredytu negocjowana jest indywidualnie i wynosi do 3,5% kwoty kredytu
POLISA NA ŻYCIE 0 zł Ubezpieczenie jest dobrowolne. Kredytobiorca może skorzystać z pakietu ubezpieczeń (na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy). Koszt ubezpieczenia to:
– 3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
– 0,0755% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej
DODATKOWE UBEZPIECZENIE 0% Kredytobiorca może skorzystać z ubezpieczenia dostępnego na rynku lub z oferty PTUW (ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie „Assistance”). Koszt ubezpieczenia z oferty PTUW wynosi:
– 0,08% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy
– lub 0,22% sumy ubezpieczenia za okres 36 miesięcy
SUMA ODSETEK W OKRESIE KREDYTOWANIA 125 132 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
POZOSTAŁE KOSZTY KREDYTU
UBEZPIECZENIE POMOSTOWE 0 zł Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższona o 1,2 punktu procentowego
UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU 0 zł
CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY KREDYTU 383 882 zł
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Klient samodzielnie dostarcza wycenę

OPROCENTOWANIE:
4,23%

RATA:
1 600 zł

CAŁKOWICIE DO SPŁATY:
383 882,45 zł

Jaką kwotą kredytu jesteś ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie wyjątkową ofertę z wygodnymi ratami dopasowanymi do Twoich potrzeb

Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami do porównywania ofert banków i innych instytucji finansowych

Szybko i skutecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces kredytowy, dbając jednocześnie o Twoją wygodę i bezpieczeństwo

Nasza Siedziba

ADRES

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
KRS: 0000479504
NIP: 5252566784

Zadzwoń do nas

TELEFON

+48 666 605 671

Napisz do Nas

EMAIL

biuro@alvor.pl

Copyright © 2017 Alvor Sp. z o.o. | Design by verixsystem 

Pin It on Pinterest

Share This