KREDYT NA START

to specjalna opcja finansowania zaproponowana przez banki dla tych firm, które dopiero rozpoczynają działalność lub nie prowadzą jej dłużej niż przez okres 12 miesięcy (czas ten jest różny w ofertach poszczególnych banków). Jest to rodzaj kredytu gotówkowego, który umożliwia otrzymanie sporej kwoty na rozkręcenie działalności i spłacenie jej w długim okresie kredytowania. Kredyt na start możemy wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Do jakiej grupy są dedykowane kredyty na start?

  • dla osób, które mają pomysł na biznes, ale brakuje im obecnie gotówki na rozpoczęcie działalności lub jej rozwój (fundusze otrzymane w kredycie na start mogą pokryć zapotrzebowanie na nie w części lub w całości),
  • dla osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych działających nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy,
  • dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą (którym niezbędna jest pomoc materialna do wdrożenia biznes planu w życie),
  • dla spółek w organizacji.

Sprawdź przykładowe kredyty dla Firm

KREDYT OBROTOWY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu obrotowy
Min. – maksymalna kwota kredytu 5 000 zł – 500 000 zł Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 zł
Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 000 zł
Maksymalny okres kredytowania 10 Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 10 lat.
Oprocentowanie – zmienne: stawka WIBOR 3M + marża
Prowizja 0% Minimalna prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1%.
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 3% min. 1 000 zł
Przeznaczenie Cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej oraz cel inwestycyjny przeznaczony na (dostępny jedynie z gwarancją COSME): zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup pojazdów niewymagających rejestracji, wyposażenie, technologie, remont/modernizacja/wykończenie nieruchomości, zakup budowa nieruchomości.
Dodatkowe informacje Finansowanie w 24 godziny

OPROCENTOWANIE:
zmienne: stawka WIBOR 3M + marża

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
500 000 zł

KREDYT OBROTOWY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu obrotowy
Min. – maksymalna kwota kredytu 10 000 zł – 2 000 000 zł – minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł
– maksymalna kwota kredytu jest ustalana indywidualnie w zależności od zdolności kredytowej
Maksymalny okres kredytowania 1 – minimalny okres kredytowania wynosi 1 miesiąc
– maksymalny okres kredytowania wynosi 1 rok a w indywidualnych przypadkach 3 lata
Oprocentowanie – zmienne, WIBOR 3M + marża
Prowizja 0% Minimalna prowizja przygotowawcza wynosi 3,5% kwoty kredytu
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Minimalna prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu wynosi 5% kwoty spłacanej przed terminem
Przeznaczenie Kredyt obrotowy może być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, akredytyw, skupu czeków, VAT
Dodatkowe informacje Kredyt może mieć charakter kredytu rewolwingowego, tzn. że w całym okresie kredytowania kredytobiorca może dowolnie spłacać kredyt w całości lub w części i ponownie uruchamiać do wysokości udzielonego kredytu

OPROCENTOWANIE:
zmienne, WIBOR 3M + marża

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
2 000 000 zł

KREDYT GOTÓWKOWY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu gotówkowy
Min. – maksymalna kwota kredytu 10 000 zł – 550 000 zł Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł netto
Maksymalna kwota kredytu wynosi 550 000 zł brutto
Maksymalny okres kredytowania 12 Maksymalny okres spłaty BIZnest Kredytu w Ratach – Profesjonalista wynosi 12 lat
Oprocentowanie – zmienne: stawka WIBOR 3M + marża
Prowizja 0% Prowizja za udzielenie BIZnest Kredytu w Ratach – Profesjonalista ustalana jest indywidualnie. Może wynosić od 0%
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 5% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi:
– 5% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty (spłata całkowita) lub 5% od kwoty spłacanego kapitału (spłata częściowa), ale nie mniej niż 200 zł (spłata w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy)
– 3% od kwoty kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień dokonania spłaty (spłata całkowita) lub 3% od kwoty spłacanego kapitału (spłata częściowa), ale nie mniej niż 200 zł (spłata w okresie powyżej 24 miesięcy od daty zawarcia umowy)
Przeznaczenie Może być przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

OPROCENTOWANIE:
zmienne: stawka WIBOR 3M + marża

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
550 000 zł

KREDYT GOTÓWKOWY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu gotówkowy
Min. – maksymalna kwota kredytu 5 000 zł – 1 500 000 zł Minimalna kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi:
– 5 000 zł – w przypadku firm z uproszczoną rachunkowością
– 10 000 zł – w przypadku firm z pełną rachunkowością.
Maksymalna kwota w rachunku bieżącym wynosi:
– 1 000 000 zł – w przypadku firm z uproszczoną rachunkowością
– 1 500 000 zł – w przypadku firm z pełną rachunkowością.
Maksymalny okres kredytowania 10 Minimalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy
Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.
Oprocentowanie – zmienne: stawka WIBOR 3M + ustalana indywidualnie marża
Prowizja 0% Prowizja za udzielenie kredytu wynosi min. 2% kwoty kredytu
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 1% spłacanej kwoty i pobierana jest tylko w pierwszym bieżącym okresie udostępnienia kredytu
Przeznaczenie Kredyt w rachunku bieżącym może być przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub refinansowanie kredytu w innym banku
Dodatkowe informacje – kredyt w wersji niezabezpieczonej i zabezpieczonej
– minimalny okres prowadzenia firmy – 12 miesięcy dla Profesjonalistów i w przypadku kredytów zabezpieczonych, w pozostałych przypadkach min 24 miesiące
– kredyt dostępny z ubezpieczeniem na życie – wybór ubezpieczenia wpływa na obniżenie marży kredytu

OPROCENTOWANIE:
zmienne: stawka WIBOR 3M + indywidualnie ustalana marża

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
1 500 000 zł

KREDYT HIPOTECZNY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu hipoteczny
Min. – maksymalna kwota kredytu 30 000 zł – 4 000 000 zł
Maksymalny okres kredytowania 20
Oprocentowanie – zmienne: WIBOR 3M + marża od 5 pp., EURIBOR 3M + marża od 5,4 pp.
Prowizja 0% Prowizja za udzielenie kredytu ustalana jest indywidualnie w przedziale 0% – 4%
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0,25% Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu wynosi 0,25% spłacanej kwoty kredytu.
Prowizja nie jest pobierana w przypadku kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Długoterminowego dla Firm
Przeznaczenie Kredyt może być przeznaczony na:
1) zakup nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
2) budowę lub rozbudowę nieruchomości komercyjnej
3) modernizację, adaptację, remont nieruchomości komercyjnej lub nieruchomości mieszkalnej w celu przekształcenia na nieruchomość komercyjną
4) spłatę zobowiązania z tytułu kredytu/pożyczki lub przyznanego limitu kredytowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
5) spłatę zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Właścicielowi Firmy (za wyjątkiem właścicieli spółek jawnych i partnerskich) w przypadku, gdy spłata ta spowoduje zwolnienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia Kredytu udzielonego Firmie
6) bieżącą działalność gospodarczą
7) refinansowanie nakładów na cele inwestycyjne
Dodatkowe informacje Minimalny wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej to 12 miesięcy.
Niższe odsetki dzięki mechanizmowi rachunku bilansującego

OPROCENTOWANIE:
zmienne: WIBOR 3M + marża od 5 pp., EURIBOR 3M + marża od 5,4 pp.

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
4 000 000 zł

KREDYT HIPOTECZNY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu hipoteczny
Min. – maksymalna kwota kredytu 5 000 zł – 2 000 000 zł
Maksymalny okres kredytowania 15 Minimalny okres kredytowania nie jest określony
Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat
Oprocentowanie – zmienne: stawka WIBOR 3M + marża od 3,40%
Prowizja 1,50% Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej MSP wynosi od 1,5% do 4%
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 2% Prowizja za przedterminową spłatę kredytu lub jego części oraz pożyczki lub jej części – od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie (prowizja rekompensacyjna) wynosi 2%.
Przeznaczenie Pożyczka hipoteczna MSP może być przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dodatkowe informacje Minimalny wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje co najmniej ostatni zamknięty okres roczny, który nie musi wynosi pełnych 12 miesięcy oraz min. jeden kwartalny okres bieżący.

OPROCENTOWANIE:
zmienne: stawka WIBOR 3M + marża od 3,40%

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
2 000 000 zł

LIMIT KREDYTOWY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu limit kredytowy
Min. – maksymalna kwota kredytu 10 000 zł – 200 000 zł Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł netto
Maksymalna kwota kredytu wynosi 200 000 zł brutto
Maksymalny okres kredytowania 3 Minimalny okres spłaty kredytu wynosi 12 miesięcy
Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 36 miesięcy
Oprocentowanie – od 9,86%
Prowizja 0% Prowizja za udzielenie kredytu wynosi od 0%
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę.
Przeznaczenie może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej
Dodatkowe informacje przeznaczony jest dla firm na KPiR, karcie podatkowej lub ryczałcie

OPROCENTOWANIE:
od 9,86%

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
200 000 zł

LIMIT KREDYTOWY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu limit kredytowy
Min. – maksymalna kwota kredytu 2 500 zł – 500 000 zł – minimalna kwota Linii Kredytowej dla Przedsiębiorców bez zabezpieczenia wynosi 2 500,00 zł
– maksymalna Linii Kredytowej dla Przedsiębiorców bez zabezpieczenia wynosi 200 000,00 zł
Maksymalny okres kredytowania 1 Limit kredytowy przyznawany jest na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne lata bez konieczności aneksowania umowy kredytowej
Min. Okres prowadzenia firmy 6 lub 12 miesięcy – zmienne: WIBOR 1M + marża
Oprocentowanie – zmienne: WIBOR 1M + marża
Prowizja 2% Prowizja za udzielenie Linii Kredytowej dla Przedsiębiorców wynosi 2% kwoty kredytu min. 200 zł
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę Linii Kredytowej dla Przedsiębiorców
Przeznaczenie Linia Kredytowa dla przedsiębiorców może być przeznaczona na dowolny związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
Dodatkowe informacje Minimalny okres prowadzenia rachunku firmowego w dowolnym banku wynosi 6 miesięcy.
Oferta bez zabezpieczenia jest dostępna w przypadku prowadzenia działalności od 12 miesięcy

OPROCENTOWANIE:
zmienne: WIBOR 1M + marża

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
500 000 zł

KREDYT INWESTYCYJNY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu inwestycyjny
Min. – maksymalna kwota kredytu 20 000 zł – 2 500 000 zł Minimalna kwota kredytu inwestycyjnego wynosi 20 000 zł.
Maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego wynosi:
– 2 000 000 zł – dla klientów z uproszczoną rachunkowością
– 2 500 000 zł – dla klientów z pełną rachunkowością
Oprocentowanie – zmienne: stawka WIBOR 3M + ustalana indywidualnie marża
Prowizja 0% Prowizja za udzielenie kredytu wynosi min. 2% kwoty kredytu
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 1,5% spłacanej kwoty
Przeznaczenie Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych firmy oraz refinansowanie kredytów w innych bankach
Dodatkowe informacje Minimalny okres prowadzenia firmy wynosi 12 m-cy

OPROCENTOWANIE:
zmienne: stawka WIBOR 3M + ustalana indywidualnie marża

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
2 500 000 zł

KREDYT INWESTYCYJNY DLA FIRM - sprawdź szczegóły
Rodzaj kredytu inwestycyjny
Min. – maksymalna kwota kredytu 5 000 zł – 1 000 000 zł Ustalana indywidualnie
Maksymalny okres kredytowania 25 Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat.
Oprocentowanie – zmienne: WIBOR 3M + marża od 1,80%
Prowizja 1,50% Minimalna prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,5%
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 2% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 2% od kwoty podlegającej wcześniejszej spłacie.
Przeznaczenie Kredyt inwestycyjny MSP może być przeznaczony na:
1) finansowanie zakupu:
a) gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej albo rolniczej,
b) budynków i lokali, w tym spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
c) maszyn i urządzeń,
d) środków transportu,
e) innych środków trwałych, znajdujących się w powszechnym obrocie, w tym elementów wyposażenia przedsiębiorstwa,
f) wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, patentów i innych praw majątkowych warunkujących realizację inwestycji lub prowadzenie działalności gospodarczej,
2) finansowanie remont lub adaptację nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) refinansowanie wydatków, o których mowa w ppkt 1–2
4) spłaty kredytów inwestycyjnych w innym banku, o ile finansowały cele, o których mowa w ppkt 1–2
2. W przypadku, gdy wniosek o kredyt inwestycyjny MSP oceniany będzie metodą ratingową, oprócz celi określonych w pkt 1, możliwe jest finansowanie:
1) budowy lub modernizacji nieruchomości,
2) pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności w powiązaniu z równoczesnym finansowaniem środków trwałych,
3) innych zobowiązań inwestycyjnych klienta, w szczególności wynikających z:
a) obowiązku pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowana inwestycją,
b) nabycia akcji lub udziałów spółki prawa handlowego,
c) zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych lub osób prawnych finansujących potrzeby inwestycyjne,
4) spłaty kredytów inwestycyjnych w innym banku, o ile finansowały cele, o których mowa w ppkt 1-3.
Dodatkowe informacje Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie. Nie może być jednak większa niż:
1) 90% wartości netto (wartość brutto pomniejszona o podatek od towarów i usług) przedsięwzięć inwestycyjnych zakupowych nie związanych z finansowaniem nieruchomości,
2) 80% wartości netto (wartość brutto pomniejszona o podatek od towarów i usług) pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym związanych z finansowaniem nieruchomości lub realizowanych przez podmioty nowoutworzone

OPROCENTOWANIE:
zmienne: WIBOR 3M + marża od 1,80%

MIN. OKRES FIRMY:

MAKS. KWOTA KREDYTU:
Ustalana indywidualnie

Jaką kwotą kredytu jesteś ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie wyjątkową ofertę z wygodnymi ratami dopasowanymi do Twoich potrzeb

Nasza Siedziba

ADRES

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
KRS: 0000479504
NIP: 5252566784

Zadzwoń do nas

TELEFON

+48 666 605 671

Napisz do Nas

EMAIL

biuro@alvor.pl

Copyright © 2017 Alvor Sp. z o.o. | Design by verixsystem 

Pin It on Pinterest

Share This