POŻYCZKI POZABANKOWE

to pieniądze, które można otrzymać w bardzo krótkim czasie, bez konieczności składania różnego rodzaju zaświadczeń oraz formalności (stąd nazwa pożyczka od ręki, chwilówka). Aby móc skorzystać z pożyczki pozabankowej z reguły wystarczy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie firmy jej udzielającej. Pieniądze szybko trafiają na nasze konto. Pożyczki pozabankowe udzielane są na małe kwoty (zazwyczaj do kilku tys. zł) oraz na krótkie okresy spłaty (do kilku miesięcy).

ZASADY ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA Z POŻYCZEK

Przed zaciągnięciem pożyczki lub kredytu należy dokonać analizy swojej sytuacji finansowej. Trzeba określić, jaką kwotę będzie można bez problemu spłacić i pożyczyć tylko tyle ile jest niezbędne do realizacji określonego celu. Pożyczka nie służy do ciągłego zasilania domowego budżetu, a jedynie do okresowej poprawy płynności finansowej. Może być zaciągana w celu skonsolidowania wcześniejszych zobowiązań, ale zdecydowanie nie powinna być przeznaczana na spłatę ich bieżących rat. Takie działanie grozi wpadnięciem w pętlę zadłużenia. Zaciągnięcie jakiejkolwiek pożyczki zawsze wiąże się z koniecznością zwrócenia pożyczkodawcy pożyczonej kwoty, powiększonej o naliczone odsetki i opłaty. Zwrot musi nastąpić w określonym w umowie czasie. W innym przypadku pożyczkodawca będzie mógł dochodzić zwrotu wymaganej kwoty, co najczęściej wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi zostanie obciążony pożyczkobiorca.

KONSEKWENCJE OPÓŹNIENIA W SPŁACIE

Brak spłaty pożyczki lub jej raty w określonym w umowie terminie skutkuje podjęciem przez pożyczkodawcę działań mających na celu odzyskanie pożyczonej kwoty. Kosz takich działań zawsze obciąża pożyczkobiorcę. Pierwszy krok, to wysłanie przez pożyczkodawcę monitów i/lub wezwań do zapłaty i naliczenie opłaty za każdy z nich. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego skutku, to pożyczkodawca ma możliwość zgłoszenia pożyczkobiorcy do baz dłużników. Wpis taki utrudni uzyskanie kredytu w przyszłości. Pożyczkodawca może również naliczyć opłatę za nieterminową spłatę (nawet za każdy dzień opóźnienia) oraz odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej.

KONSEKWENCJE BRAKU SPŁATY

Jeśli podjęte przez pożyczkodawcę próby odzyskania należności nie przyniosą skutku, to przekazuje on pożyczkę do windykacji, którą najczęściej zajmują się firmy zewnętrzne.

ZGODNOŚĆ Z KRAJOWYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI POŻYCZEK KRÓTKOTERMINOWYCH

Firmy udzielające szybkich pożyczek działają na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre z nich stosują się również do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim tj. Dz.U nr 126 poz. 715 z 2011 roku) przedstawiając swoim klientom formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa w Ustawie.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZEDŁUŻENIA POŻYCZKI

Pożyczkobiorca mam możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki o co musi zawnioskować przed wyznaczonym terminem jej spłaty. Pożyczkę można zazwyczaj przedłużyć o wielokrotność okresu na który została pierwotnie zaciągnięta. Z przedłużeniem okresu spłaty wiąże się opłata której wysokość najczęściej jest zbliżona do opłaty za udzielenie pożyczki.

RRSO I INNE OPŁATY

RRSO, to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. RRSO informuje o całkowitym koszcie kredytu ponoszonym przez kredytobiorcę. Jego wartość wyrażona jest procentowo w ujęciu rocznym, w relacji do kwoty pożyczki. RRSO służy łatwiejszemu porównaniu różnych pożyczek. Trzeba jednak pamiętać, że uwzględnia ono również wartość pieniądza w czasie, przez co dwa kredyty o takich samych parametrach, ale innym okresie spłaty posiadają różne RRSO. RRSO powinno uwzględniać takie koszty, jak: oprocentowanie kredytu, prowizję za jego uruchomienie , opłatę przygotowawczą, koszty ubezpieczeń. Oprócz nich w czasie spłaty mogą wystąpić opłaty za przedłużenie okresu spłaty, opłaty za monity i czynności związane z windykacją oraz koszt przelewu wymaganego do weryfikacji pożyczkobiorcy.

Przykładowo dla pożyczki krótkoterminowej udzielonej w kwocie 1500 zł na okres 30 dni wskaźnik RRSO wynosi 218,9%.

Co warto wiedzieć o pożyczkach pozabankowych?

  • są to świadczenie, które możemy otrzymać w bardzo krótkim czasie,są to świadczenie, które możemy otrzymać w bardzo krótkim czasie,
  • nie wymagają od nas składania skomplikowanych zaświadczeń oraz formalności,
  • nazywamy je pożyczkami od ręki lub chwilówkami,
  • aby otrzymać pieniądze wystarczy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie firmy udzielającej tego rodzaju pożyczek,
  • pieniądze szybko trafiają na nasze konto,
  • udziela się je na małe kwoty,
  • przy pożyczkach pozabankowych okres spłaty jest bardzo krótki (kilka miesięcy).

Sprawdź jaką pożyczkę możesz otrzymać

SZYBKA POŻYCZKA - sprawdź szczegóły
Minimalna kwota pożyczki 100 zł Pierwsza pożyczka za 0 zł może być udzielona w kwocie do 2 500 zł. Kwota kolejnej pożyczki może wynieść nawet 5 000 zł
Maksymalna kwota pozyczki 5 000 zł
Minimalny okres spłaty 5 dni
Maksymalny okres spłaty 45 dni
Wypłata pożyczki Przelew
Weryfikacja w BIK nie
Pożyczka 100% online / SMS tak
Darmowa pierwsza pożyczka tak
Reprezentowany przykład Reprezentatywny przykład: opłata rejestracyjna: 0,01 zł; całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 274,00 zł; odsetki kapitałowe 8,20 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 282,21 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1 958,27%

Kwota pożyczki:
100 zł – 5 000 zł

Okres pożyczki:
5 dni – 45 dni

Weryfikacja w BIK:
nie

SZYBKA POŻYCZKA - sprawdź szczegóły
Minimalna kwota pożyczki 300 zł
Maksymalna kwota pozyczki 15 000 zł
Minimalny okres spłaty 12 miesięcy Okres spłaty pożyczki to: 12, 18 i 24 miesiące
Maksymalny okres spłaty 24 miesiące
Minimalny dochód nie jest określony Wystarczy stałe źródło dochodu (pensja, renta lub emerytura).
Wypłata pożyczki Przelew lub gotówka Pożyczkę dopasowaną można spłacać w ratach tygodniowych lub miesięcznych
W przypadku Pożyczki spłacanej w ratach tygodniowych klient korzysta z opcja Obsługa domowa – pożyczka jest udzielana i spłacana w domu klienta.
W przypadku pożyczki z płatnością miesięczną raty spłacane są przelewem bankowym
Weryfikacja w BIK tak Rozpatruje się wszystkie wnioski o pożyczkę. Pożyczka jest udzielana na podstawie systemu oceny zdolności kredytowej Klienta i oceny Przedstawiciela podczas spotkania z Klientem.
Pożyczka 100% online / SMS nie
Darmowa pierwsza pożyczka nie
Dodatkowe informacje Pożyczka od ręki. Do złożenia wniosku konieczne jest przedstawienie dowodu tożsamości, dokumentu poświadczającego dane adresowe oraz tylko w niektórych przypadkach, zaświadczenia o dochodach.
Reprezentowany przykład Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Dopasowanej tygodniowej w Gotówce: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 166,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 221,93 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu 2 121,93 zł; (w tym: prowizja 1 252,30 zł, opłata przygotowawcza 40 zł, opłata za elastyczny plan spłat 536,70 zł, odsetki 292,93 zł), 60 tygodniowych rat równych w wysokości 87,04 zł.

Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Dopasowanej miesięcznej w Gotówce / na Konto: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 160,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 044,12 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu  1 544,12 zł;(w tym: prowizja 917,00 zł, opłata przygotowawcza 40 zł, opłata za elastyczny plan spłat 393,00 zł, odsetki 194,12 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości 337,01 zł.

Kwota pożyczki:
300 zł – 15 000 zł

Okres pożyczki:
12 miesięcy – 24 miesiące

Weryfikacja w BIK:
tak

SZYBKA POŻYCZKA - sprawdź szczegóły
Minimalna kwota pożyczki 50 zł – Maksymalna kwota Pożyczki Krótkoterminowej (z okresem spłaty od 1 do 60 dni) wynosi 1 500 zł
– Maksymalna kwota Pożyczki Ratalnej (z okresem spłaty od 2 do 24 miesięcy) wynosi 10 000 zł
Maksymalna kwota pozyczki 10 000 zł
Minimalny okres spłaty 1 dzień – Pożyczka Krótkoterminowa udzielana jest na okres od 2 do 60 dni
– Pożyczka Ratalna udzielana jest na okres od 2 do 24 miesięcy
Maksymalny okres spłaty 24 miesiące
Wypłata pożyczki Przelew
Weryfikacja w BIK tak
Pożyczka 100% online / SMS tak
Darmowa pierwsza pożyczka nie
Dodatkowe informacje Pożyczki nie są oprocentowane; jedynym kosztem pożyczki jest prowizja za wypłatę środków pieniężnych;
– w przypadku pierwszej pożyczki krótkoterminowej całkowity koszt pożyczki to 10 zł (prowizja);
– w przypadku kolejnych pożyczek krótkoterminowych oraz wszystkich pożyczek ratalnych koszt pożyczki ustalany jest indywidualnie, przy czym prowizje są ograniczone do 25% kwoty pożyczki plus 30% kwoty pożyczki w stosunku rocznym, nie więcej niż równowartość wypłaconej kwoty pożyczki za cały okres kredytowania.
Wysokość prowizji zależy od: – długości okresu wypłaty (dni/rat, na które Klient pożycza);
– informacji na temat zdolności kredytowej pożyczkobiorcy (w szczególności od oceny punktowej w Biurze Informacji Kredytowej);
– historii współpracy.Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za wypłatę i spłatę pożyczki w terminie oraz za czynności upominawcze i windykacyjne,
– Klient ma możliwość spłaty całości lub części zadłużenia w każdym czasie w okresie kredytowania, bez ponoszenia opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę;
– w przypadku zadłużenia przeterminowanego, naliczane są odsetki karne od kwoty zaległego kapitału w wysokości 14% w skali roku; odsetki naliczane są za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia, w którym należność stała się wymagalna;
Nie udostępnia się opcji przedłużenia terminu spłaty.

Prawo do odstąpienia:
– Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia jak również od kolejnych wypłat dokonywanych na jej podstawie w terminie 14 dni od dnia wypłaty;
– jeśli Klient zdecyduje się na złożenie odstąpienia to zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconego kapitału w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu na numer rachunku bankowego podany przy zawarciu umowy;
– w przypadku opóźnienia w zwrocie środków kwota wypłaty staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego pobierane są odsetki karne (14% w skali roku).

Reprezentowany przykład Pożyczka krótkoterminowa z podaniem kwoty spłaty: Pożyczka do 60 dni jest pożyczką krótkoterminową spłacaną jednorazowo. Koszt 10 zł dotyczy tylko nowych klientów. Reprezentatywny przykład dla pierwszej Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,21%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 400 zł, całkowita kwota do zapłaty 410 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 10 zł (w tym: prowizja 10 zł, odsetki 0 zł), okres kredytowania 60 dni. Wysokość pożyczki oraz czas, na jaki jest udzielana, ustalane są indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta.

Pożyczka ratalna:
Reprezentatywny przykład dla pierwszej Pożyczki Ratalnej:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 188,61%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 238,25 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 738,25 zł (w tym: prowizja 738,25 zł, odsetki 0 zł), 5 miesięcznych rat w wysokości 647,65 zł.

Kwota pożyczki:
50 zł – 10 000 zł

Okres pożyczki:
1 dzień – 24 miesiące

Weryfikacja w BIK:
tak

Jaką kwotą pożyczki jesteś ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie wyjątkową ofertę z wygodnymi ratami dopasowanymi do Twoich potrzeb

Nasza Siedziba

ADRES

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
KRS: 0000479504
NIP: 5252566784

Zadzwoń do nas

TELEFON

+48 666 605 671

Napisz do Nas

EMAIL

biuro@alvor.pl

Copyright © 2017 Alvor Sp. z o.o. | Design by verixsystem 

Pin It on Pinterest

Share This